Banner Viadrina

Osobliwości języka polskiego, czyli o znikających samogłoskach, wędrujących końcówkach itp.

Małgorzata Szajbel-Keck, MA

BA - Vertiefungsseminar

8 ECTS

Kulturwissenschaften:
Modul 2/3b: Linguistik-Vertiefung
IKG Modul 15 Spezialisierung
IKG Modul 10 Spezialisierung

Montag / Dienstag / Mittwoch / Donnerstag 12:15 - 13:15 Uhr
Blok: 9. Juni-18.Juli 2014 (6 letzte Wochen des Sommersemesters im Rahmen der ZIP-Sommerschule Polish Studies)

Raum: CP 24 (Collegium Polonicum)
 
Celem tych zajęć jest zainteresowanie studentów polską gramatyką i pokazanie im, że nie ogranicza się ona jedynie do skomplikowanych reguł oraz długich i nieprzejrzystych paradygmatów deklinacyjnych. Studenci zobaczą, że wiele zjawisk da się łatwo wytłumaczyć, gdy spojrzy się na historię i rozwój języka. Na przykład, dublety ż/rz, h/ch, u/ó mają swoje podłoże w zmianach w wymowie tych dźwięków, samogłoski znikające w odmianach (kotek-kotka) są również umotywowane historycznie. Obalimy również mity, że w polskim nie ma ustalonej kolejności wyrazów w zadniu (jak w angielskim czy niemieckim) i że pisze się tak jak się mówi. Spróbujemy też ustalić np., co to jest aspekt i dlaczego polski może mieć tylko trzy czasy, kiedy angielski potrzebuje ich o wiele więcej.

Hinweise zur Veranstaltung:
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 15 Personen begrenzt. Bitte per E-Mail bis Semesteranfang anmelden (Małgorzata Szajbel-Keck szajbelkeck@berkeley.edu).

Leistungsnachweis: für 8 ECTS: regelmässige Teilnahme, ein Referat und Hausarbeit.

Teilnahmevoraussetzungen:
Dobra znajomość języka polskiego. / Dieses Kurs wird auf Polnisch gehalten. Relativ gute Polnischkentnisse im lesen und Sprechen sind erforderlich. Im Zweifelfall bitte mit der Lehrerin sprechen um zu feststellen ob die Sprachkentnisse ausreiched sind.

Sprache: język polski / Polnisch