Banner Viadrina

„Polnische Wirtschaft“ – analityczne podejście do stereotypu w transformacji

„Polnische Wirtschaft" - analytische Ansätze zu einem Stereotyp im Wandel

Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast

Dienstag und Donnerstag, 16:15-17:45 Uhr
Block: 6.6.-15.7.2016
1. Veranstaltungstermin: 7.6.2016
Raum: Di LH 001, Do Stephanssaal (Postgebäude)
MA-Seminar, 6/8/9 ECTS
Einordnung:
ALT: MEK Zentralmodul // MEK Europäische Wirtschaftskulturen // Mittel- und Osteuropa als kultureller Raum // KGMOE Politische Ordnung-Wirtschaft-Gesellschaft // WiWi und ReWi als Wahlmodul
NEU: MEK Wirtschaftskulturen // MEK Mittel- und Osteuropa als kultureller Raum // MEK Transdisziplinäre Kulturwissenschaften // MSKK Transdisziplinäre Kulturwissenschaften // KGMOE Politische Ordnung-Wirtschaft-Gesellschaft // KGMOE Transdisziplinäre Kulturwissenschaften // MASS Transdisziplinäre Kulturwissenschaften // MA Literaturwissenschaften Transdisziplinäre Kulturwissenschaften // WiWi und ReWi als Wahlmodul
SONST: MES WPM5: Kultur, Geschichte und Gesellschaft in Europa // MES WPM6: Europäische Wirtschaftspolitik

Polska gospodarka kojarzona była na przestrzeni wieków często z zacofaniem i nieporządkiem. Hubert Orłowski wskazał na stereotyp „Polnische Wirtschaft”, ugruntowany jeszcze w XVIII wieku. Gospodarka planowa, która dominowała prawie 50 lat w polskim ustroju, jeszcze bardziej pogłębiła negatywny odbiór polskiej ekonomii. Dzisiaj Bank Światowy pisze o „Poland´s New Golden Age“ i wskazuje na niespotykany w historii Polski wzrost gospodarczy po transformacji systemowej. Celem seminarium jest zapoznanie się z dziejami gospodarczymi Polski od szczytności XVI wieku (Golden Age) do dnia dzisiejszego (New Golden Age?). Tym sposobem postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy ostatnie dwadzieścia lat polskiej gospodarki możemy rzeczywiście zaliczyć do najświetniejszych czasów polskiej ekonomii na przestrzeni wieków. Ponadto poznamy twórczość i modele najświetniejszych polskich myślicieli gospodarczych czasów nowożytnych od Andrzeja Frycza Modrzewskiego poprzez Hugona Kołłątaja, Stanisława Grabskiego do Michała Kaleckiego, Edwarda Lipińskiego, Oskara Lange i Leszka Balcerowicza. Przedyskutujemy także rolę społecznego ruchu ekonomicznego na ziemiach polskich, pracę towarzystw i wydawnictw ekonomicznych.

Literatur:

  • Hubert Orłowski: Polnische Wirtschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia, 1998.
  • Edward Lipiński: Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Warszawa: PWN, 1956.
  • Wojciech Morawski: Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa: Difin, 2011.
  • Leszek Balcerowicz: Socjalism, Capitalism, Transformation, Budapest: Central European University Press 1995.
  • Marcin Piątkowski: Poland’s New Golden Age. Shifting from Europe’s Periphery to Its Center, The World Bank Policy Research Working Papers 6639, October 2013.

Hinweise zur Veranstaltung:
Methodisch lernen wir in diesem Seminar, die Konzepte und Ansätze ausgewählter polnischer Wirtschaftsdenker zu rezipieren und sie im Kontext der heutigen Wirtschaftsentwicklung zu diskutieren.

Leistungsnachweis:
Referat und Hausarbeit

Teilnahmevoraussetzungen:
Kenntnisse der polnischen Sprache

Sprache:
Polnisch