Banner Viadrina

Teoria i praktyka przekładu literackiego na przykładzie tłumaczeń polsko-niemieckich

Theorie und Praxis der Übersetzung am Beispiel der literarischen polnisch-deutschen Übersetzungen

Dr. Małgorzata Szajbel-Keck

Dienstag, Donnerstag 9:15-10:45 Uhr
Block: 12.04.-19.05
1. Veranstaltungstermin: 12.04.2016
Raum: Stephanssaal (Postgebäude)
BA-Seminar, 6/8/9 ECTS
Einordnung: Kulturwissenschaften-Vertiefung // Linguistik-Vertiefung // Literaturwissenschaften-Vertiefung // Praxisrelevante Fertigkeiten

Często czytamy literaturę w przekładzie, a rzadko zastanawiamy się nad tym, jak wyglądała praca tłumacza nad tym tekstem. Temu właśnie zagadnieniu będzie poświęcone to seminarium. Przyjrzymy się uważniej warsztatowi tłumacza. Zastanowimy się, co to znaczy dobre tłumaczenie? Czy wszystkie teksty tłumaczy się jednakowo? Na jakie trudności napotyka tłumacz i jak je rozwiązuje? W oparciu o teorię tłumaczenia, będziemy się raczej koncentrować na konkretnych przykładach tłumaczeń polsko-niemieckich i gdzie to możliwe będziemy czytać komentarze tłumaczy do ich tekstów (np. Dedeciusa i jego tłumaczenia).
Nasze seminarium jest częścią współpracy seminaryjnej między kilkoma niemieckimi i polskimi uniwersytetami pod tematem: „Literackie tłumaczenie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – T. Różewicz tłumaczony na niemiecki”. Na każdym uniwersytecie prowadzone będzie równocześnie seminarium o tematyce translatorskiej. Studenci będą zobowiązani nie tylko do udziału we własnym seminarium, ale też do współpracy ze studentem z innego uniwersytetu przy tłumaczeniu fragmentu prozy. Trzech najlepszych studentów z każdego seminarium zostanie zaproszonych na warsztaty zwieńczające cały projekt, poświęcone pracy translatorskiej Dedeciusa, które odbędą się 1-3.06.2016 w Archiwum Dedeciusa w Słubicach.

Literatur:
Zarówno teksty teoretyczne jak i przykładowe tłumaczenia zostaną udostępnione studentom na początku zajęć. Będziemy również korzystać ze zbiorów Archiwum Dedeciusa w Collegium Polonicum

Hinweise zur Veranstaltung:
Liczba miejsc ograniczona. Wymagane zapisanie się przed rozpoczęciem zajęć poprzez wysłanie e-maila zatytułowanego „SS2016 – Przekład literacki” na adres szajbel@europa-uni.de, zawierającego imię, nazwisko, kierunek studiów, znane języki, doświadczenie translatorskie (jeśli jest).

Leistungsnachweis:
Aktywny udział w zajęciach, zadania domowe, pisemna praca semestralna

Teilnahmevoraussetzungen:
Dobra znajomość języka polskiego i niemieckiego

Sprache:
Polnisch