Banner Viadrina

Konferenzen

Dr. Małgorzata Szajbel-Keck

(Auswahl)

 • 2022

    "Public debate on gender-fair language in Poland", International Conference “Attitudes towards gender-inclusive language. A multinational               perspective”, Queen Mary University of London 8th and 9th September 2022, online

 • 2020

  „Zatrudnię Panią / Pana” Rozwój stylu neutralnego płciowo na przykładzie ofert pracy, 6. Kongress „Dialog z tradycją“: „Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polen.

  Geschlechtergerechte Sprache in Polen? Czyli, czy w Polsce może istnieć język neutralny płciowo?, ZIP-Forschungskolloquium, EUV

 • 2019

  On female forms of professions in Polish again: A case study of usage and attitudes, SLS-14, Potsdam Universität

 • 2018

  Wartość języka potocznego w literaturze dziecięcej: bliskość czytelnikowi a wzorzec językowy, Forum Etyki Słowa, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Poland

 • 2016

  Secondary predication inside verbal nouns in Polish, FDSL-12, Humboldt University, Berlin

  When do secondary predicates not agree? A Polish case study, SLS-11, University of Toronto, Canada

 • 2014

  Secondary predicates in non-finite constructions, FASL-23, University of California, Berkeley, USA

 • 2013

  Small clause analysis of secondary predication in Polish: Towards solving the question of case assignment, FDSL-10, Universität Leipzig

  Small clauses, relators and secondary predication, SLS-8, Uniwersytet Szczeciński, Polen

  Can we eat our soup cold in Poland? A fresh look at secondary predication in Polish, FASL-22, University of Hamilton, Canada

  The syntax of secondary predicates in Polish, Syntax & Semantics Circle, UC Berkeley, USA

 • 2012

  Slavic P-compounds as non-canonical adjectives, SLS-7, University of Kansas, Lawrence, USA, co-authors: J. Nichols, C. Girvin, E. Purdy

  Syntactic evidence for VP inside the verbal nominals in Polish, SLS-7, University of Kansas, Lawrence, USA

  Bipartites: highly non-canonical adjectives in Slavic languages, 2012 AATSEEL Conference, Seattle, USA, co-authors: J. Nichols, C. Girvin, E. Purdy

 • 2011

  Highly non-canonical adjectives in Polish (and other Slavic languages): classification issues, Syntax & Semantics Circle, UC Berkeley

 • 2010

  Nouns with aspect – the curious case of Polish verbal nouns, SLS-5, University of Chicago, USA

 • 2009

  Polish verbal nouns: words that are both nouns and verbs, California Slavic Colloquium, UC Berkeley