Banner Viadrina

Publications

Malgorzata_Szajbel-Keck ©Heide Fest

Dr. Małgorzata Szajbel-Keck

Szajbel-Keck, M. 2019. Wartość języka potocznego w literaturze dziecięcej: bliskość czytelnikowi a wzorzec językowy (studium przypadku). In: Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska & Beata Morzyńska-Wrzosek (eds.), "Aksjologiczne aspekty komunikacji: Materiały z Forum Etyki Słowa", 279–295. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Jajeśniak-Quast, D. & M. Szajbel-Keck (eds.). 2017. "Was sind Polenstudien?" (Interdisciplinary Polish studies 5). Berlin: epubli.

Szajbel-Keck, M. 2017. Review of Tomasz Kamusella, Creating languages in Central Europe during the last millenium, Basingstoke 2015. "Polish-Studies.Interdisciplinary."

Szajbel-Keck, M. 2017. Recenzja monografii Tomasza Kamuselli Creating languages in Central Europe during the last millenium, Basingstoke 2015. "Polish-Studies.Interdisciplinary."

Szajbel-Keck, M. 2015. "Secondary Predication in Polish". Doctoral dissertation, University of California, Berkeley, ProQuest Dissertations Publishing.

Szajbel-Keck, M., R. Burns and D. Kavitskaya (eds.). 2015. "Formal Approaches to Slavic Linguistics. The First Berkeley Meeting", Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.

Szajbel-Keck, M. 2014. Prepositional Secondary Predication in Polish: Adjectives in complex constructions. In: "Formal Approaches to Slavic Lingustics 22", Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.

Szajbel-Keck, M. 2007. Dionizos - ksenos czy autochton w świecie Grecji klasycznej? "Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae" XVII:27-34.

Latanowicz, D. and M. Szajbel. 2003. Expeditio urbica: Studenckie odkrywanie Rzymu. "Życie uniwersyteckie" 1(117):20-23.