Banner Viadrina

Naukowcy wizytujący

Ważnym elementem dydaktyki Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce są zajęcia prowadzone przez zagranicznych naukowców. Dotychczas, w ramach programu ERASMUS dla pracowników naukowych, Centrum gościło następujących naukowców:

  • dr Franciszek Czech, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie

  • dr Anna Małecka, Akademia Górniczo-Hutnicza  w Krakowie

  • dr Ernest Kuczyński, Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Niemcoznawczych

  • dr Magdalena Banaszkiewicz, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Erich Otto Graf, Universität w Zurychu, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej

  • dr hab. Elżbieta Opiłowska, Uniwersytet Wrocławski, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (do 30.09.2016 Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego)

  • dr Mirosława Zielińska, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

  • dr hab. Tadeusz Janicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Zakład Historii Gospodarczej
  • prof. dr hab. Robert Geisler, Universytet Opolski

  • dr Alicja Sielska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii