Banner Viadrina

Rada Naukowa ZIP

Rada Naukowa jest zgodnie z § 7 statutu ZIP organem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. Składa się z od 3 do 5 członków i doradza Dyrektorowi ZIP ws. funkcjonowania Centrum. Rada Naukowa zajmuje stanowisko oraz wydaje zalecenia odnośnie naukowego i strukturalnego rozwoju Centrum.

Członkami Rady Naukowej są:

 • prof. dr Brian Porter-Szűcs
  University of Michigan
  > profil

 • dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
  Deutsches Historisches Institut in Warschau / Uniwersytet Łódzki
  > profil

 • prof. dr Andrea Löw
  Institut für Zeitgeschichte München
  > profil

 • dr Andreas Ludwig
  Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
  > profil