Banner Viadrina

Rada Naukowa ZIP: dr Andreas Ludwig

May_23_2017_IFB_025_Web_sRGBx190 ©Pierre Jérôme Adjedj

Dr Andreas Ludwig jest pracownikiem naukowym w Centrum Badań Historii Najnowszej w Poczdamie. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie historii na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie na podstawie pracy zatytułowanej „"Soziale Stiftungen in der Urbanisierung: Charlottenburg 1800-1924".

W swojej karierze naukowej pracował w wielu projektach Berliner Geschichtswerkstatt oraz na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie w projekcie DFG „Die Stadt als Dienstleistungszentrum”. Prowadził Muzeum Charlottenburg-Wilmersdorf w Berlinie, jak i Centrum dokumentacji kultury dnia codziennego w NRD w Eisenhüttenstadt. Prowadzi także zajęcia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i innych.

Głównym obszarem jego badań są kwestie kultury materialnej i muzealizacja w XX i XXI wieku.

Andreas Ludwig jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów i mieszka w Berlinie.

> profil w ZZF (externer Link)