Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Detail_Portal_EUV_2908+FahnenMontage_190 ©Heide Fest

Serdecznie witamy!

Działalność utworzonego w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) koncentruje się wokół szeroko pojętych badań nad Polską. Motywem przewodnim badań
i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminariów, publikacji
oraz publicznych dyskusji jest interdyscyplinarna analiza kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz politycznych aspektów polskiej historii
i współczesności.

Obecnie profil Centrum tworzą w równej mierze wszystkie trzy wydziały Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Kulturoznawstwo, Ekonomia
i Prawo) oraz Collegium Polonicum, wspólna jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Interdyscyplinarne konferencje, różnorodne warsztaty, wykłady i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez znanych naukowców gościnnych, własna seria wydawnicza „Interdisciplinary Polish Studies“ oraz naukowa platforma internetowa Pol-Int dają silne impulsy interdyscyplinarnym badaniom poświęconym Polsce i podkreślają szczególną rolę Viadriny, jako miejsca, w którym prowadzona jest debata o tematyce europejskiej

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce powstało dzięki wsparciu Kraju Związkowego Brandenburgii.