Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Badania naukowe nad Polską należą do podstawowych zadań Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. W celu zintegrowania kompetencji polonoznawczych na Viadrinie 17 czerwca 2011 roku utworzono przy wsparciu Kraju Związkowego Brandenburgii Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. W swojej działalności naukowej frankfurckie Centrum uzupełnia zogniskowane tradycyjnie raczej na naukach humanistycznych badania polonoznawcze przede wszystkim o koncepcje i metody związane z naukami ekonomicznymi i społecznymi.

Obecnie w Centrum pracuje dziesięcioro naukowców, należących do rozległej sieci od Rosji po Kalifornię. Centrum współpracuje mianowicie m.in. z Niemieckim Instytutem Historycznym w Moskwie, z Institute for Slavic, East European, and Eurasian Studies na University of California w Berkeley, z Centrum Badań nad Historią Najnowszą im. Leibniza w Poczdamie, a na miejscu również z Archiwum Miejskim we Frankfurcie nad Odrą.