Banner Viadrina

Archiwum Karla Dedeciusa

Archiwum Karla Dedeciusa powstało w 2001 roku. Znamienity tłumacz polskiej literatury przekazał swoje bogate zbiory jako depozyt bibliotece Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Osobiste archiwum Karla Dedeciusa, wraz ze spuściznami Henryka Bereski i Ericha Dautzenrotha wraz z kolekcją materiałów dotyczących Janusza Korczaka znajdują się w Collegium Polonicum. Archiwum to jest dla ZIP największym "skarbem nad Odrą" oraz częścią różnorodnych punktów zainteresowań. Zbiory te stanowią idealną podstawę naukową Centrum w zakresie badań w dziedzinie literatury, translatoryki, historii, polityki i teatrologii. Dzięki planowanej digitalizacji zbiorów Archiwum stanie się "mekką" dla badań polonoznawczych. Planowana przez CIP platforma internetowa pozwoli na udostępnienie i rozpropagowanie zgromadzonych materiałów, jak również wydanych drukiem "Roczników Karla Dedeciusa", na skalę globalną.