Banner Viadrina

Metody

ZIP jest interdyscyplinarne. Badania w Centrum realizowane są zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi. W ten sposób projekty ZIP mogą być uzupełniane z uwagi na kompleksowe pytania badawcze, wynikające z coraz bardziej zglobalizowanych kulturowych, ekonomicznych i politycznych procesów wymiany. Wzajemne uzupełnianie się ilościowych i jakościowych metod badawczych jest celem ZIP.