Banner Viadrina

Struktura i cele

Najważniejszym zadaniem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (UEV) jest powiązanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie badań polonoznawczych trzech wydziałów uniwersytetu (Prawa, Ekonomii i Kulturoznawstwa) oraz Collegium Polonicum. Drugim celem działalności Centrum jest instytucjonalne wzmocnienie badań polonoznawczych w Niemczech. Trzecim krokiem mającym na celu poprawienie widoczności badań nad Polską jest intensyfikacja komunikacji w formie globalnie dostępnej platformy internetowej. Ponadto wzmocniona ma zostać europejska, a także globalna, sieć powiązań badaczy zajmujących się polską tematyką oraz dzięki temu postrzeganie działalności naukowej w tej dziedzinie w skali międzynarodowej poprzez konferencje, gościnnych naukowców oraz instytucjonalną współpracę z partnerskimi instytucjami na całym świecie.   

W centrum zainteresowań działalności naukowej i dydaktycznej ZIP znajdują się następujące dziedziny:

  • historia kultury
  • literaturoznawstwo
  • nauki społeczne
  • językoznawstwo
  • prawo
  • ekonomia