Banner Viadrina

Działalność

Realizacja celów następuje poprzez wspieranie kształcenia oraz badań w formie:

  • kolegium doktoranckiego ZIP z regularnymi kolokwiami z udziałem promotorów z wszystkich trzech wydziałów i w kooperacji z renomowanymi polskimi pratnerami (przy wsparciu Fundacji Hannsa Seidela);
  • tematycznych i metodologicznych warsztatów dla doktorantów i studentów studiów II stopnia;
  • pomocy w wyjazdach studenckich i naukowych z Niemiec do Polski i z Polski do Niemiec;
  • kolokwiów, konferencji, okrągłych stołów, cykli wykładów gościnnych i szkół letnich;
  • usieciowienia badań o Polsce w formie platformy internetowej (w kooperacji z Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej w Darmstadt oraz Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki);
  • projektów badawczych z innymi partnerami instytucjonalnymi;
  • dydaktyki;
  • transferu wiedzy do opinii publicznej: zarówno w regionie jak i poza nim oraz doradztwa politycznego.