Banner Viadrina

dr Falk Flade - projekty badawcze

Foto Falk Flade ©Fotostudio Wasmund Griefswald

Aktualne projekty:

Zrealizowane projekty:

    • „European Challenges. Technological Change and Re-Arrangements of Migration and Work“ - strona projektu

    • „Railroad Economies in Socialist Eastern Europe“

    • “Infrastruktury energetyczne w krajach bloku socjalistycznego. Ponadnarodowe systemy transferu prądu, paliwa i gazu i ich krótko- i długofalowe implikacje dla Polski” - więcej