Banner Viadrina

dr Falk Flade

Foto Falk Flade ©Fotostudio Wasmund Griefswald

Falk Flade


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy projektu

Falk Flade studiował slawistykę, historię Europy wschodniej oraz ekonomię. W 2017 uzyskał tytuł doktora za pracę „Energy Infrastructures in the Eastern Bloc. Poland and the Construction of Transnational Electricity, Oil, and Gas Systems”. Praca w wielu instytucjach prowadziła go przede wszystkim do Europy centralnej i wschodniej. Głównym obszarem jego badań są historia ekonomii i techniki, socjalizm oraz oral history.

  • życiorys [tutaj]
  • zainteresowania naukowe [tutaj]
  • aktualne projekty badawcze [tutaj]
  • publikacje [tutaj]
  • prezentacje na konferencjach [tutaj]
  • dydaktyka [tutaj]
  • członkostwa i pełnione funkcje [tutaj]
  • nagrody i wyróżnienia [tutaj]


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 237 
Telefon +49 335 5534 2630
Fax +49 335 5534 2655
flade@europa-uni.de