Banner Viadrina

Zespół

POL-INT-Team_MG_6702_Juni_2016 ©Heide Fest
(od lewej strony): Dorothea Traupe, Gero Lietz, Dagmara Jajeśniak-Quast, Marek Kłodnicki, Katarzyna Jeż, Frank Grelka, Małgorzata Szajbel-Keck, Falk Flade, Urszula Kieżun, Aleksandra Polkowska, Katharina Kinga Kowalski, Ondřej Klípa, Mark Keck-Szajbel.

Kierownik Katedry oraz Dyrektor Centrum

Asystenci administracyjni

Pracownicy naukowi

Platforma naukowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie Pol-Int

Seria naukowa Interdisciplinary Polish Studies

Byli pracownicy