Banner Viadrina

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast - Zainteresowania naukowe

Jajesniak-Quast_295 ©Heide Fest
  • Migracja zarobkowa od XIX do XXI wieku i swobodny przepływ pracowników w Europie
  • Ekonomiczna i społeczna historia Europy Środkowej i Wschodniej
    (przede wszystkim po pierwszej wojnie światowej)

  • Regiony graniczne w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Transformacja socjalistyczna/Socjalistyczna industrializacja

  • Nacjonalizm gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Europejska historia techniki i technologii

  • Ekonomiczne procesy integracyjne w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Stosunki Polsko-Niemieckie