Banner Viadrina

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast - Nagrody i wyróżnienia

Jajesniak-Quast_295 ©Heide Fest
 • 2011
  Powołanie na długoterminowe stanowisko wykładowcy na wydziale filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze, w Instytucie Historii Gospodarczej i Społecznej (odrzucone)
 • 2010/2011
  Fellow w Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (NIAS).

 • 2008
  Przyjęcie do programu CONNECT Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozoficznego

 • 2007-2008
  International Scholar of Society for the History of Technology (SHOT).
 • 2002
  Stypendium Badawcze Niemiecko-Czeskiej Komisji Historycznej na prowadzenie kwerendy w archiwach w Pradze,Opawie i Ostrawie

 • 2000
  Stypendium badawcze Frankfurckiego Instytutu Badań nad Transformacją na prowadzenie kwerendy w archiwach i bibliotekach w Warszawie i Krakowie
 • 2000
  Przyznanie, na podstawie uchwały kuratorium Stowarzyszenia Wspierania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, nagrody za rok 2000 za pracę naukową dotyczącą stosunków polsko-niemieckich (razem z Katarzyną Stokłosą)

 • 1998 – 2001
  Stypendystka Fundacji Friedricha Naumanna (stypendium podyplomowe)
 • 1998
  I. Nagroda za najlepszą pracę dyplomową stypendystów Fundacji Friedricha Naumanna na temat: „Die Zusammenarbeit in den Grenzstädten Frankfurt (Oder) – Słubice und Guben – Gubin seit dem II. Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Kommunalwirtschaft“ („Współpraca miast granicznych Frankfurtu nad Odrą i Słubic po II wonie światowej ze szczególnym uwzglednieniem gospodarki komunalnej“), przyznana przez Stowarzyszenie Stypendystów i Byłych Stypendystów Fundacji Friedricha Naumanna

 • 1996 - 1998
  Stypendystka Fundacji Friedricha Naumanna (stypendium podstawowe)