Banner Viadrina

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast

Jajesniak-Quast_295 ©Heide Fest

Dagmara Jajeśniak-Quast


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Kierownik katedry oraz Dyrektor Centrum

Dagmara Jajeśniak-Quast jest dyrektorem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) oraz kolegium doktoranckiego zajmującego się również interdyscylinarnymi studiami o Polsce na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (EUV). W 2013 roku obroniła habilitację na Uniwersytecie w Siegen w dziedzinie historii gospodarczej zatytułowaną „Zwischen Hammer und Amboss – Konzepte und Praxis wirtschaftlicher Integration in Ostmitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart.“ W swojej karierze zawodowej prowadziła badania i zajęcia między innymi w Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) w Poczdamie, Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) na Uniwersytecie w Lipsku oraz w Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) for Humanities and Social Sciences of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) w Wassenaar. Obecnie koncentruje się w swoich badaniach na tematyce „ekonomii społecznej“. Dagmara Jajeśniak-Quast jest mężatką, ma dwie córki i mieszka ze swoją rodziną we Frankfurcie nad Odrą.

  • Życiorys [tutaj]
  • Zainteresowania naukowe [tutaj]
  • Projekty badawcze [tutaj]
  • Pełnione funkcje i członkowstwo [tutaj]
  • Nagrody i wyróżnienia [tutaj]
  • Publikacje [tutaj]
  • Dydaktyka [tutaj]

Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 203
Telefon +49 335 5534 2650
Faks +49 335 5534 2655
jajesniak-quast@europa-uni.de


<< powrót do listy