Banner Viadrina

Mark Keck-Szajbel, Ph.D.

Mark_286 ©Heide Fest

Mark Keck-Szajbel


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Pracownik naukowy

Mark Keck-Szajbel jest historykiem i filologiem specjalizującym się w historii kultury Europy środkowej i wschodniej w XX wieku. Stopień doktora historii uzyskał w roku 2013 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley na podstawie pracy traktującej o podróżach i turystyce w późnej fazie socjalizmu. Jego obecne badania koncentrują się na pozostałościach kulturowych socjalizmu, a dokładniej na studiowaniu ekonomicznych, społecznych i kulturowych reliktów systemów totalitarnych generację po ich upadku. W pracy dydaktycznej na uczelni Mark Keck-Szajbel koncentruje się na metodach nauczania i na mentoringu studentów. Jest laureatem licznych nagród, w tym stypendium Fulbrighta oraz licznych grantów Foreign Language and Area Studies. Studiował w sześciu krajach i regularnie zabiera swoich studentów w podróże zagraniczne.

Więcej informacji po angielsku [tutaj]


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 206
Telefon +49 335 5534 2446
Fax +49 335 5534 2655
keck@europa-uni.de


<< powrót do listy