Banner Viadrina

Luisa Klatte

Luisa Klatte


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Redaktor platformy internetowej Pol-Int

Od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Luisa Klatte odbyła praktyki w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. Od września 2019 r. pracuje jako Content Manager naukowej platformy internetowej Pol-Int. Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo na uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu w 2016 r. kontynuowała studia magisterskie na kierunku Interdyscyplinarne studia polonoznawcze oraz Niemiecka literatura i kultura Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle. W 2019 roku obroniła pracę magisterską pt. „Piekło kobiet trwa – Abtreibungsdiskurs und feministische Kritik in Polen 1993 bis 2016“ otrzymując tytuł magistra. W ramach Interdyscyplinarnych studiów o Polsce zajmuje się polską kulturą i literaturą, w szczególności literaturą współczesną, kulturą pamięci, teoriami postkolonialnymi i feminizmem jak również Gender Studies.


klatte@europa-uni.de


<< powrót do listy