Banner Viadrina

mgr Johannes Kleinmann

Johannes Kleinmann


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)

Johannes Kleinmann jest doktorantem na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Frankfurcie nad Odrą w kolegium badawczym „Coercion at Work ”, gdzie zajmuje się sytuacją kobiet no polskim rynku pracy w okresie PRL i po jego zakończeniu z perspektywy ekonomicznej oraz historyczno-kulturowej.

W latach 2011–2020 Johannes Kleinmann studiował historię i ekonomię na Uniwersytecie Alberta-Ludwiga we Fryburgu i na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji.

Oprócz swojej działalności na Viadrinie, Johannes Kleinmann angażuje się w „Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde”, gdzie jest jednym z dwóch kierowników odpowiedzialnych za oranizację warsztatów dla młodych naukowców. Jest też współorganizatorem „Konferencji młodych ekspertów z Europy Wschodniej” (JOE) 2020 w Zurychu.


Große Scharrnstrasse 23a
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój GS 210
Tel.: +49 335 5534 2630
Fax: +49 335 5534 2655
kleinmann@europa-uni.de


< powrót do listy