Banner Viadrina

Marek Kłodnicki - Publikacje

Klodnicki_Marek_270 ©Heide Fest
  • Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Polen und Deutschland – eine Zwischenbilanz aus unterschiedenen Perspektiven / Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami – próba bilansu z różnych perspektyw (Interdisciplinary Polish-Studies 1), Berlin 2014 (współredakcja razem z Dagmarą Jajeśniak/Quast i Laurą Kiel)

  • Marek Kłodnicki / Krzysztof Wojciechowski: Szansa w Niemczech? Poradnik dla polskich przedsiębiorców i pracobiorców po 1 maja 2011, Zielona Góra 2011.