Banner Viadrina

Anna Labentz

Anna Labentz_Pol-Int_ ©Heide Fest

Anna Labentz


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy, redaktor naczelna platformy internetowej Pol-Int

Od kwietnia 2017 r. pracuje jako redaktor naczelna platformy internetowej Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) przy Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Frankfurcie nad Odrą. W latach 2012-2017 r. była koordynatorką projektów naukowych w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, m.in. projektu badawczego Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Ponadto pracuje jako niezależna redaktor i tłumaczka języka polskiego i angielskiego na niemiecki.


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 210 
Telefon +49 335 5534 2638
Fax +49 335 5534 2655
labentz@europa-uni.de


<< powrót do listy