Banner Viadrina

dr Gero Lietz

Foto_GL_x190 ©Małgorzata Bień-Lietz

Gero Lietz


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Redaktor naczelny serii wydawniczej IPS

W swojej pracy zawodowej Gero Lietz od prawie 20 lat jest ściśle związany z Polską. 10 lat pracował jako lektor DAAD na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich badaniach naukowych nieraz podejmuje tematy dotyczące Polski i języka polskiego. W Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce odpowiedzialny jest za prace redakcyjne, tłumaczeniowe i korektorskie, m.in. jako redaktor naczelny serii wydawniczej IPS.

Więcej informacji po niemiecku [tutaj]


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 207 
Telefon +49 335 5534 2633
Faks +49 335 5534 2655
lietz@europa-uni.de


<< powrót do listy