Banner Viadrina

dr Kamila Schöll-Mazurek

Kamila Schoell Mazurek x190 ©Fotostudio Ludwig, Berlin

Kamila Schöll-Mazurek


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Kierownik naukowy projektu, wykładowca

Pracownik naukowy, badacz i trener. Współpracuje z Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce w ramach projektu „Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Polscy nowi emigranci w Niemczech w dobie transnacjonalizacji” współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki we Frankfurcie nad Odrą. Od dziesięciu lat w drodze w wielu krajach europejskich, od państw sąsiedzkich – Niemiec i Ukrainy, poprzez Hiszpanię i Bałkany, po peryferyjną Armenię i Gruzję. Studia doktorskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynawowych) w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych Samorząd polski w Unii Europejskiej na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera. Zawodowo wykładowca, koordynator projektów europejskich ekspert i szkoleniowiec w projektach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii. Trener pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Wykładowca w Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce. Członek Zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie oraz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie. Stypendystka programów Unii Europejskiej w Berlinie i w Londynie. Autor studiów, prac zbiorowych oraz ekspertyz na temat polityki europejskiej i zagranicznej Niemiec i Polski, migracji oraz transformacji.

Więcej informacji po niemiecku [tutaj].


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 236 
Telefon +49 335 5534 2639
Faks +49 335 5534 2655
schoell-mazurek@europa-uni.de


<< powrót do listy