Banner Viadrina

Susanne Orth

Susanne_Orth_3_190 ©MUV

Susanne Orth


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik administracyjny

Susanne Orth studiowała slawistykę, historię Europy wschodniej i południowowschodniej oraz komparatystykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina pracuje od 2006 roku. W latach 2006-2016 kierowała Polsko-Niemieckim Centrum Karier i od 2017 roku pracuje jako manager projektów (m.in. dla naukowej platformy Pol-Int) w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce.

Więcej informacji w języku niemieckim [tutaj]


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 207
Telefon +49 335 5534 2458
Fax +49 335 5534 2655
orth@europa-uni.de


<< powrót do listy