Banner Viadrina

dr Florian Peters

20190708_Fake Science_Universitaet Koeln_nathan_dreessen_190 ©Nathan Dreessen

Florian Peters


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Pracownik naukowy

Florian Peters jest historykiem specjalizującym się w historii najnowszej Polski oraz Europy środkowej i wschodniej. Studiował na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskał w 2014 roku w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie na podstawie rozprawy poświęconej pamięci drugiej wojny światowej oraz polityki historycznej w ostatniej dekadzie PRL. Pracował w berlińskim oddziale badawczym Instytutu Historii Najnowszej w Monachium/Berlinie, a od kwietnia 2020 roku jest pracownikiem naukowym w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Obecnie w swoich badaniach oraz w pracy dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim historią społeczną socjalistycznej Polski i transformacją postsocjalistyczną.

  • życiorys [tutaj]
  • badania [tutaj]
  • granty, stypendia, wyróżnienia [tutaj]
  • członkowstwa i funkcje akademickie [tutaj]
  • publikacje [tutaj]


Große Scharrnstrasse 23a
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój GS 204
Telefon +49 335 5534 2446
Fax +49 335 5534 2655
fpeters@europa-uni.de


<< powrót do listy