Banner Viadrina

mgr Aleksandra Polkowska

_MG_9780 ©Heide Fest

Aleksandra Polkowska


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Zarządzanie techniczne platformy internetowej Pol-Int

Aleksandra Polkowska w kwietniu 2014 roku podjęła pracę w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na stanowisku asystentki naukowej. Od czerwca 2018 roku przejęła stanowiska koordynatorki technicznej platformy internetowej Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int). Jest również odpowiedzialna za przygotowanie do druku serii wydawniczej Interdisciplinary Polish Studies (IPS). W 2013 roku z powodzeniem ukończyła studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo oraz podjęła dalsze studia magisterskie na kierunku Sprachen, Kommunikation und Kulturen na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 2019 roku obroniła pracę magisterską pt. „Die mediale Wahrnehmung des ‘Deutsch-Polnischen Preises’ in Polen. Eine qualitative Analyse” otrzymując tytuł magistra. Do jej zainteresowań badawczych należą stosunki polsko-niemieckie po 1990 roku jak również koncepty humanistyki cyfrowej oraz otwartej nauki.

Więcej informacji w języku niemieckim [tutaj]


Große Scharrnstrasse 23a
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój GS 211
Telefon +49 335 5534 2638
Faks +49 335 5534 2655
wagrodzka@europa-uni.de


<< powrót do listy