Banner Viadrina

dr Stephan Rindlisbacher

Rindlisbacher_190 ©Stephan Rindlisbacher

Stephan Rindlisbacher


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy

Stephan Rindlisbacher jest historykiem zatrudnionym od czerwca 2019 roku w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, gdzie koordynuje projekt naukowy dotyczący niemieckich i polskich działaczy rad wiejskich w latach 20. XX wieku na Ukrainie Radzieckiej. Stephan Rindlisbacher studiował historię, slawistykę i islamoznawstwo na Uniwersytecie w Bernie, Państwowym Uniwersytecie w St. Petersburgu oraz Uniwersytecie w Zagrzebiu. W swojej pracy doktorskiej zajął się radykalnym środowiskiem rewolucyjnym w późnej epoce caratu, koncentrując się na dwóch biografiach kobiecych – Wiery Figner i Wiery Zasulicz. W ramach swojej pracy habilitacyjnej Stephan Rindlisbacher próbuje odpowiedzieć na pytanie, na jakich przesłankach, we wczesnym okresie państwa radzieckiego, oparty został podział terytorialny na poszczególne republiki związkowe.


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
PG 206
Tel.: +49 335 5534 2637
Fax: +49 335 5534 2655
rindlisbacher@europa-uni.de


<< powrót do listy