Banner Viadrina

dr Małgorzata Szajbel-Keck

Szajbel-Kecke_Malgorzata_5942 ©Heide Fest

Małgorzata Szajbel-Keck


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy

Małgorzata Szajbel-Keck jest językoznawczynią i filolożką specjalizującą się w językach słowiańskich. Głównym obszarem jej badań są zmiany gramatyczne zachodzące współcześnie w języku polskim, spowodowane zarówno wewnętrznym rozwojem języka, jego codziennym użyciem, jak i kontaktem z innymi językami i kulturami. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora na Kalifornijskim Uniwersytecie w Berkeley (USA), gdzie badała strukturę gramatyczną polskich predykatów. Na Viadrinie kontynuje badania naukowe i zajmuje się dydaktyką. W pracy ze studentami zwraca dużą uwagę na zaangażowanie studentów, pracę projektową i aktywność pozalekcyjną. Tematy, jakie z nimi porusza to przede wszystkim języki słowiańskie i języki Europy, aspekty socjolingwistyki, kontakt językowy, polityka językowa, mniejszości językowe i aspekty translatoryki.

Więcej w wersji angielskiej [tutaj].


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 239 
Telefon +49 335 5534 2635
Faks +49 335 5534 2655
szajbel@europa-uni.de


<< powrót do listy