Banner Viadrina

Aleksandra Wągrodzka

_MG_9780 ©Heide Fest

Aleksandra Wągrodzka


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Zarządzanie techniczne platformy internetowej Pol-Int

Aleksandra Wągrodzka w kwietniu 2014 roku podjęła pracę w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na stanowisku asystentki naukowej. Od czerwca 2018 roku przejęła stanowiska koordynatorki technicznej platformy internetowej Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int). Jest również odpowiedzialna za przygotowanie do druku serii wydawniczej Interdisciplinary Polish Studies (IPS). W 2013 roku z powodzeniem ukończyła studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo oraz podjęła dalsze studia magisterskie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Do jej zainteresowań badawczych należą stosunki polsko-niemieckie po 1990 roku jak również koncepty humanistyki cyfrowej oraz otwartej nauki.

Więcej informacji w języku niemieckim [tutaj]


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Pokój PG 211
Telefon +49 335 5534 2638
Faks +49 335 5534 2655
wagrodzka@europa-uni.de


<< powrót do listy