Banner Viadrina

mgr Konrad Jacek Walerski

Konrad Jacek Walerski


Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy

Konrad Jacek Walerski jest od 2019 roku pracownikiem naukowym w Centrum Interdyscyplinarnych Nauk o Polsce. W latach 2011 – 2014 studiował filologię germańską i germanistykę interkulturową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2018 ukończył studia magisterskie na kierunkach Intercultural Communication Studies oraz Sprachen, Kommunikation und Kulturen in Europa.

Do jego zainteresowań naukowych należą: historia stosunków polsko-niemieckich, badania nad Europą oraz nauka o cywilizacjach i historiozofia.

W ZIP Konrad Jacek Walerski pracuje w ramach Projektu Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec „Modernisierungsblockaden in Wirtschaft und Wissenschaft in der DDR“ („Blokady modernizacyjne w gospodarce i nauce NRD”) i zajmuje się historią polskiej socjologii w czasach realnego socjalizmu i jej znaczeniem dla wyzwań modernizacyjnych w gospodarce i społeczeństwie.


Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
PG 238
Tel.: +49 335 5534 2630
Fax: +49 335 5534 2655
walerski@europa-uni.de


<< powrót do listy