Banner Viadrina

Zainteresowania naukowe

Falk Flade ©Heide Fest

dr Falk Flade

  • Historia Europy środkowej i wschodniej

  • Historia ekonomiczna

  • Historia techniki i technologii

  • Badania nad socjalizmem

  • Stosunki polsko-niemieckie 

  • Oral History