Banner Viadrina

Projekty badawcze

Falk Flade ©Heide Fest

dr Falk Flade

Aktualne projekty:

Zrealizowane projekty:

    • „European Challenges. Technological Change and Re-Arrangements of Migration and Work“

    • „Railroad Economies in Socialist Eastern Europe“

    • “Infrastruktury energetyczne w krajach bloku socjalistycznego. Ponadnarodowe systemy transferu prądu, paliwa i gazu i ich krótko- i długofalowe implikacje dla Polski” - więcej