Banner Viadrina

Prof. Dr. Karolina Prykowska-Michalak

Prykowska-Michalak_Karolina_UV_4678 ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Wykładowczyni gościnna DAAD

Karolina Prykowska-Michalak jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego i zajmuje się teatrem z interdyscyplinarnej i interkulturowej perspektywy. Jej projekty badawcze koncentrują się obecnie na zarządzaniu kultrą w porównaniu europejskim ze szczególnym uwzględnieniem teatru. Od wielu lat prowadzi w Polsce oraz w Niemczech zajęcia w zakresie teatrologii, nauk o kulturze, polonoznawstwa i slawistyki.  


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 207
☏ +49 335 5534 2445
📠 +49 335 5534 2655
✉ prykowska-michalak@europa-uni.de