Banner Viadrina

Aleksandra Polkowska, mgr

Aleksandra_Polkowska ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Redaktor platformy internetowej Pol-Int

Aleksandra Polkowska w kwietniu 2014 roku podjęła pracę w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na stanowisku asystentki naukowej. Od czerwca 2018 roku przejęła stanowiska koordynatorki technicznej platformy internetowej Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int). Jest również odpowiedzialna za przygotowanie do druku serii wydawniczej Interdisciplinary Polish Studies (IPS). W 2013 roku z powodzeniem ukończyła studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo oraz podjęła dalsze studia magisterskie na kierunku Sprachen, Kommunikation und Kulturen na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 2019 roku obroniła pracę magisterską pt. „Die mediale Wahrnehmung des ‘Deutsch-Polnischen Preises’ in Polen. Eine qualitative Analyse” otrzymując tytuł magistra. Do jej zainteresowań badawczych należą stosunki polsko-niemieckie po 1990 roku jak również koncepty humanistyki cyfrowej oraz otwartej nauki.


15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 311
☏ +49 335 5534 2638
📠 +49 335 5534 2655
✉ polkowska@europa-uni.de