Banner Viadrina

Iryna Tkachivska, mgr

Iryna_Tkachivska ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Asystentka naukowa

Iryna Tkachivska jest studentką Wydziału Kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, od października 2018 r. pracuje jako asystentka naukowa w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra filologii w zakresie tłumaczeń z języka niemieckiego i angielskiego na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Iryna pracuje interdyscyplinarnie zarówno w ramach studiów, jak i w pracy. Łączy naukę z przemysłem kreatywnym i regularnie bierze udział w międzynarodowych projektach i kursach szkoleniowych z zakresu mobilności, aktywnego obywatelstwa, przedsiębiorczości i sztuki. Iryna skupia się na wielojęzyczności, komunikacji międzykulturowej i tłumaczeniu; pracuje również jako niezależna tłumaczka w kilku konfiguracjach językowych.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 311
☏ +49 335 5534 2638
✉ shk-zip@europa-uni.de