Banner Viadrina

Kolokwium naukowe Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce w semestrze letnim 2023

Czwartki, 11.00 – 13.00 Uhr c.t.

Kolokwium naukowe Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce służy omówieniu nowatorskich zagadnień i metod badawczych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych. Polonoznawstwo jest tu rozumiane jako integralna część regionalnych badań nad Europą Środkowo-Wschodnią. Celem jest wszechstronne zrozumienie - zarówno historyczne, jak i współczesne - procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych w Polsce na tle europejskim i globalnym w ujęciu interdyscyplinarnym. Centrum uzupełnia tradycyjnie, bardziej humanistyczne badania nad Polską, o perspektywy i metody z nauk ekonomicznych i społecznych.

Od semestru zimowego 2012/13 naukowcy, doktoranci oraz goście z dziedziny mediów i ekonomii przedstawili i omówili swoje badania w ponad 200 wykładach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!

Po więcej informacji prosimy o kontakt: klodnicki@europa-uni.de.

Program

 

15.06.2023, 18.00 - 20.00 Uhr
In den Häusern der anderen. Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen
Karolina Kuszyk, Autorin und Übersetzerin
Moderacja: Susanne Orth, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Miejsce: Kleist-Museum, Faberstraße 6-7
>więcej na Pol-Int


29.06.2023, 11.15 – 12.45 Uhr
Nach der Versöhnung
Prof. Dr. Felix Ackermann, FernUniversität Hagen
Moderacja: Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Miejsce: CP 21, Collegium Polonicum, Słubice, Kościuszki 1
>więcej na Pol-Int


13.07.2023, 11:15 – 12:45 Uhr
Wdrażanie opieki koordynowanej w Polsce
Prof. Dr. habil. Sebastian Sikorski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Moderacja: Marek Kłodnicki, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Miejsce: CP 21, Collegium Polonicum, Słubice, Kościuszki 1
>więcej na Pol-Int


26.07.2023, 11.15 – 12.45 Uhr
Jerzy Stempowski’s Betrachtungen – das „Schwärzen von Papier“ - über Deutschland und Ukraine
Nina Kozlowski, Übersetzerin
Moderacja: Dr. Ilona Czechowska, Karl Dedecius Stiftung
Miejsce: CP 21, Collegium Polonicum, Słubice, Kościuszki 1
>więcej na Pol-Int