Banner Viadrina

Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Polscy nowi emigranci w Niemczech w dobie transnacjonalizacji.

Kierownik projektu: Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast
Pracownik naukowy: Dr. Kamila Schöll-Mazurek

W ostatnich latach coraz więcej Polaków opuściło Polskę. Część z nich zdecydowała się osiedlić w Niemczech, stając się w ten sposób nowym podmiotem w polsko-niemieckich relacjach. Grupa ta jest odbiorcą dwóch polityk.
Pierwszą z nich jest polityka polonijna, realizowana przez Polskę celem skłonienia Polaków do powrotu do kraju oraz wsparcia polskich emigrantów w kraju pobytu. Drugą z nich jest polityka integracyjna mająca na celu asymilację oraz stosowanie zachęt do zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności w Niemczech.

Czy cele obu polityk są sprzeczne? Czy można je pogodzić?

Czy istnieje możliwość wykorzystania instrumentów obu polityk i skoordynowania z korzyścią dla całej Europy?

Odpowiedź na powyższe pytania są przedmiotem badań w ramach projektu „Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Polscy nowi emigranci w Niemczech w dobie transnacjonalizacji”. Projekt realizowany będzie między kwietniem a grudniem 2014 roku i zakończy się drukiem publikacji w języku polskim, raportu z badań w języku niemieckim oraz konferencją. W semestrze letnim prowadzone będzie seminarium dla studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina obejmujące problematykę badań prowadzonych w ramach projektu.

dpws ©dpws

Projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki