Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 1

Band1_190x ©ZIP / Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.):
Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen - eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven / Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami - próba bilansu z różnych perspektyw, Berlin 2014

Spis treści w pdf

Od 1 maja 2011 roku istnieje między Polską a Niemcami otwarty i transgraniczny rynek pracy. Pierwszy tom serii Interdisciplinary Polish Studies stanowi próbę bilansu swobody przepływu pracowników z różnych perspektyw, jako że otwarcie niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Polski wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi i gospodarczymi, ale oddziaływuje także na takie zjawiska kulturowe jak zachowania migracyjne, język i praktykę życia codziennego.

Jak zdobyć publikację?

  • bezpłatny dostęp online tutaj!
  • Kup książkę w sklepie internetowym > epubli

Książka została wydana dzięki wsparciu:

Logo_DPWS_RGB_190x ©Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung