Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 3

Band3_190 ©Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Christina Elschner, Dagmara Jajeśniak-Quast, Stephan Kudert (red.):
Unternehmensbesteuerung in Ostmitteleuropa: Bestandaufnahme, Entwicklungen und praktische Fragen nach 10 Jahren EU-Osterweiterung / Opodatkowanie przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej: stan obecny, tendencje i aspekty praktyczne 10 lat po rozszerzeniu, Berlin 2015

Wskutek rozszerzenia UE na wschód oraz obowiązującego od 2011 roku między krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Niemcami swobodnego przepływu pracowników udział tych krajów w transgranicznych inwestycjach w UE znacznie wzrósł. Niniejszy tom pokonferencyjny, wydany przez Institute for Central and East European Taxation (I CEE Tax), pokazuje, że zwiększyło się również zapotrzebowanie na fachową wiedzę o prawie podatkowym, prawie ubezpieczeń społecznych i prawie pracy tych krajów. Zgromadzone w tym tomie artykuły mają przyczynić się do intensywnego transferu wiedzy między biznesem a światem akademickich badań naukowych.

Spis treści jako pdf

Jak zdobyć publikację?

  • bezpłatny dostęp online tutaj!
  • Kup książkę w sklepie internetowym > epubli

Książka została wydana dzięki wsparciu:

KSSSE_395 ©KSSSE