Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 6

Band6x190 ©Denny Rosenthal

Mark Keck-Szajbel, Ondřej Klípa, Alexander Simmeth (red.):

Cultures in Times of Transition. East Central Europe after 1989 / Kultury w czasach transformacji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Słubice 2018

Tom „Kultury w czasach transformacji” jest poświęcony zagadnieniu, jak przeobrażenia z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wpłynęły na codzienne życie obywateli z obu stron żelaznej kurtyny, jak wizje „Innego” cyrkulowały przed upadkiem muru i po nim oraz jak wyglądała wizja utopii dla obywateli Wschodu. Przyczynki te mieszczą się w spektrum od historii przemian rolnictwa przez studia miejskie, lingwistykę po dzieje prawa. Odzwierciedlają szeroki zakres zagadnień dotyczących transformacji, ale wskazują również na heterochroniczną naturę owych przeobrażeń.

spis treści jako pdf

  • bezpłatny dostęp online tutaj
  • zamów nieodpłatnie - nakład wyczerpany!

Logo_DPWS_RGB_190x ©Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung wende museum_190 ©The Wende Museum