Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 6

Band6x190 ©Denny Rosenthal

Mark Keck-Szajbel, Ondřej Klípa, Alexander Simmeth (red.):

Cultures in Times of Transition. East Central Europe after 1989 / Kultury w czasach transformacji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku

Tom „Kultury w czasach transformacji” jest poświęcony zagadnieniu, jak przeobrażenia z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wpłynęły na codzienne życie obywateli z obu stron żelaznej kurtyny, jak wizje „Innego” cyrkulowały przed upadkiem muru i po nim oraz jak wyglądała wizja utopii dla obywateli Wschodu. Przyczynki te mieszczą się w spektrum od historii przemian rolnictwa przez studia miejskie, lingwistykę po dzieje prawa. Odzwierciedlają szeroki zakres zagadnień dotyczących transformacji, ale wskazują również na heterochroniczną naturę owych przeobrażeń.

spis treści jako pdf

Publikacja powstała dzięki wsparciu:

Logo_DPWS_RGB_190x ©Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung wende museum_190 ©The Wende Museum