Banner Viadrina

Anna Jagielska

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest
Temat pracy doktorskiej:
Dyskursywne konstytuowanie kobiecości w wypowiedziach Watykanu (1880—2016)

Dane biograficzne: Od 2012 r. doktorantka w Katedrze Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies, a także w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka fundacji im. Hannsa Seidela. Ukończyła z wyróżnieniem filologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2012). Odbyła stypendia naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim (2010–2011) oraz King’s College London (2016).

Specjalność naukowa: Analiza dyskursu, teologia feministyczna

Promotorka: Prof. dr hab. Bożena Chołuj