Banner Viadrina

Anna Steinkamp

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest
Temat pracy doktorskiej:
"Internationalizacja przedsiębiorstw w obszarze granicznym: jakościowa analiza zasobów w Landzie Brandenburgii i w województwie lubuskim"

Celem rozprawy doktorskiej jest identyfikacja i analiza zasobów i kompetencji w międzynarodowych przedsiębiorstwach z obszaru granicznego. Wykazane będą różne czynniki zasobowe, które wyjaśniają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Porównawcza analiza zasobów jest tworzona dla polsko-niemieckiego obszaru granicznego (województwo lubuskie i landu Brandenburgii), która obejmuje zarówno różnice krajowe jak i specyfikację regionu granicznego.

W części empirycznej będą zastosowane triangulacyjne metody badań społecznych z przewagą badań jakościowych w formie wywiadu swobodnego z dodatkowym wsparciem badań ilościowych na przykładzie ankiety. Badane będą przedsiębiorstwa, które są aktywne na rynku międzynarodowym mające swoją siedzibę w w.w. regionie granicznym.

Dane biograficzne: Od 2012 roku doktorantka na Europejskim Uniwersytecie Viadrina w katedrze Porównawczej Socjologii Politycznej i w Kolegium Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP).

Studia magisterskie z europeistyki (Master of European Studies) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (2002-2004) oraz studia magisterskie z zarządzania o specjalności marketing na Uniwersytecie Łódzkim (1996-2001). Od 2005 do 2013 doradca biznesowy i właścicielka polsko-niemieckiej firmy consultingowej. Od kwietnia 2013 stypendystka fundacji im. Hannsa Seidela.

Specjalność naukowa: socjologia przedsiębiorstw
Opiekun: Prof. Dr. Anna Schwarz