Banner Viadrina

Artur Barczewski

Artur_Barczewski ©Privat
Tytuł pracy doktorskiej:
Firmy budowlane są same sobie winne... Prawne podstawy wyłączenia anksów w ryczałtowych umowach budowlanych w prawie polskim.

Specjalność naukowa: prawo