Banner Viadrina

Falk Flade

Foto Falk Flade ©Fotostudio Wasmund Griefswald
Temat pracy doktorskiej:
Infrastruktura energetyczna w krajach bloku socjalistycznego. Ponadnarodowe systemy transferu prądu, paliwa i gazu i ich krótko- i długofalowe implikacje dla Polski

Celem projektu dysertacyjnego jest analiza trwającej już kilka dziesięcioleci kooperacji polsko-rosyjskiej w sektorze energetycznym. Współpraca energetyczna między Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL) a Związkiem Radzieckim (ZSRR) odbywała się w szczególności w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Tu zrealizowano znaczące ponadnarodowe projekty infrastrukturalne w zakresie ropy, gazu oraz elektroenergii, które częściowo do dziś są podstawą zaopatrzenia w energię Europy Środkowej. Jeśli chce się zrozumieć polski sektor energetyczny i przez to polską politykę energetyczną, przeanalizować należy leżącą u ich podstaw infrastrukturę.

Dane biograficzne: studia magisterskie slawistyki, historii Europy wschodniej i ekonomii politycznej w Greifswaldzie i Lublinie (2002-2009). Następnie m.in. staż w Międzynarodowym Domu spotkań młodzieży w Oświęcimiu, uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych w Sejmie, tłumacz w ramach unijnego programu dokształceń PRAXIS przy Izbie Przemysłowo-Handlowym Poczdam, nieetatowy pracownik w projekcie ´Online-Archiv „Zwangsarbeit 1939-1945“´ fundacji Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.

Specjalność naukowa: ekonomia i historia społeczna
Promotorka: dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast