Banner Viadrina

Joanna Staśkiewicz

aff_5605_web_kx190 ©Heiko Marquardt, frischefotos
Tytuł pracy doktorskiej:

Katolicki ruch kobiecy w Polsce? - Katolickie organizacje (kobiece)w Polsce po 1989 roku ich strategie działania

Od 2011 r. doktorantka w Katedrze Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Absolwentka studiów wiedzy socjologicznej (Diplom Sozialwissenschaften) na Uniwerytecie Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu. Doświadczenie zawodowe w sektorze NGO, pośrednictwie i doradztwie zawodowym. W semestrze zimowym 2009/2010 wykładowczyni na Katedrze Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies Viadriny.

Dział: Kulturoznawstwo, gender studies

Promotorka:  Prof. Dr. Bożena Chołuj

Publikacje:

  • Joanna Staśkiewicz: Katholische Frauenbewegung in Polen – eine (Un-)Möglichkeit? [w:] GENDER - Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 3/12 (2012), s. 41. Więcej informacji: www.gender-zeitschrift.de

  • "Die Tür ist geöffnet" - auch für Frauen? Das Zweite Vatikanum aus Frauenperspektive im deutsch-polnischen Vergleich [w:] Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle (red.): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin: Logos 2014, s. 261–276.

  • Gender oder Neuer Feminismus? Katholische Frauenorganisationen in Polen und in Deutschland im Vergleich [w:] Aleksandra Chylewska-Tölle, Christian Heidrich (red.): Mäander des Kulturtransfers: Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert, Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum, tom 22, Berlin: Logos, 2014, s. 183-200.

  • Von der ‚Złota Baba‘ zur ‚Mutter Polin‘ – die Transformations- und Transferprozesse von Mythen und Topoi, [w:] Marta Kopij-Weiß, Mirosława Zielińska (red.): Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen, 4. Band der Reihe Studien zum deutsch-polnischen Kulturtransfer, Leipziger Universitätsverlag, 2015, s. 399-410.

  • Kwestia gender w Kościele katolickim w Polsce, [w:] Anetta Głowacka-Penczyńska, Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Monika Opioła-Cegiełka (red.): Historie nieobojętne tom 1. Wnuczki Pandory. Kobieta w społeczeństwie od starożytności do spółczesności, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 141-155.
  • Queering in der (Neo-)Burlesque [w:] „Navigationen - Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften“ (w przygotowaniu)

  • The new burlesque as an example of double-simulacrum [w:] "Forum Socjologiczne" Uniwersytet Wrocławski (w przygotowaniu)