Banner Viadrina

Obronione prace doktorskie

 • Falk Flade: „Energy infrastructures in the Eastern Bloc. Transnational electricity, oil, and gas transmission systems and their short- and long-term implications for Poland“
  (Infrastruktura energetyczna w krajach bloku socjalistycznego. Ponadnarodowe systemy transferu prądu, paliwa i gazu i ich krótko- i długofalowe implikacje dla Polski)
  Semestr letni 2017, (Summa Cum Laude)
  > więcej

 • Joanna Staśkiewicz: „Katholische Frauenbewegung in Polen? – Katholische (Frauen)Organisationen in Polen nach 1989 und ihre Handlungsstrategien“
  (Katolicki ruch kobiecy w Polsce? - Katolickie organizacje (kobiece) w Polsce po 1989 roku ich strategie działania)
  Semestr letni 2017, (Summa Cum Laude)
  > więcej

 • Karolina Wróblewska: „Die rechtliche Stellung des biologischen Vaters im Lichte der Zuordnungsregeln - eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und polnischen Abstammungsrecht“
  (Pozycja prawna ojca biologicznego w świetle reguł przyporządkowania - prawnoporównawcze studium niemieckiego i polskiego prawa pochodzenia)
  Semestr zimowy 2017/18, (Summa Cum Laude)
  > więcej

 • Anna Jagielska: „Weiblichkeitsdiskurs in vatikanischen Verlautbarungen (1880-2015)"
  (Dyskursywne konstytuowanie kobiecości w wypowiedziach Watykanu (1880—2015))
  Semestr letni 2018
  > więcej


 • Anna Steinkamp: „Internationalisierung von Unternehmen in Grenzräumen: Eine qualitative Ressourcenanalyse im Land Brandenburg und in der Woiwodschaft Lubuskie"
  (Internationalizacja przedsiębiorstw w obszarze granicznym: jakościowa analiza zasobów w Landzie Brandenburgii i w województwie lubuskim)
  Semestr letni 2018, (Summa Cum Laude)
  > więcej

 • Markus Pieper: "Parteiauftrag: Städtepartnerschaft. Kommunal- und Parteipartnerschaften zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen und die Städtepartnerschaft Dresden–Breslau mit einem Ausblick auf heute" (Partnerstwa miast i współpraca partyjna pomiędzy NRD i PRL na przykładzie współpracy Wrocławia z Dreznem oraz ich rozwój po 1989 roku.)
  Semestr letni 2019, (Magna Cum Laude)
  > więcej

 • Patrycja Hirsch: „Ehegatten- und Kindesunterhalt im deutschen und polnischen Recht – eine rechtsvergleichende Analyse“
  (Obowiązek alimentacyjny wśród najbliższych członków rodziny w prawie polskim i niemieckim – analiza porównawcza)
  Semestr zimowy 2019/20

 • Hanna Malik: "Die Modelle der repressiven Verbandsverantwortlichkeiten im polnischen Recht unter Berücksichtigung der langjährigen Diskussion zur Verbandsstrafbarkeit in Deutschland" (Modele represyjnej odpowiedzialnosci osób prawnych w prawie polskim na tle długoletniej dyskusji w Niemczech")
  Semestr zimowy 2019/20, (Magna Cum Laude)
  > więcej 

 • Artur Barczewski: „Bauunternehmer sind selber schuld ... Rechtliche Grundlagen des Ausschlusses von Nachträgen in Pauschalpreisbauverträgen nach polnischem Recht" (Firmy budowlane są same sobie winne... Prawne podstawy wyłączenia anksów w ryczałtowych umowach budowlanych w prawie polskim)
  Semestr letni 2020, (Summa Cum Laude)
  > więcej

 • Magdalena Kamińska: „Platte ist nicht gleich Platte. Kooperation und Konkurrenz zwischen der DDR und VR Polen im Wohnungsbauwesen der 1970er Jahre“ (Płyta płycie nierówna. Współpraca i współzawodnictwo pomiędzy NRD i PRL w budownictwie mieszkaniowym w latach 70-tych)
  Semestr zimowy 2020/21 (Summa Cum Laude)